Privacy
statement

Wie zijn wij?

Sofie van Overloop
Kolleberglaan 79,
3930 Achel – België

sofievanoverloop@hotmail.com
+32 476 309 136
BE 0838 561 436

Sofie van Overloop hecht veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

2. Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?​

Contactformulier

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Sofie van Overloop via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactformulier

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat  er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sofievanoverloop@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met wie delen wij uw data?

Enkel Sofie van Overloop gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus niet met derden.

4. Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Sofie van Overloop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

5. Welke rechten hebt u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Sofie van Overloop richten door een e-mail te sturen naar sofievanoverloop@hotmail.com. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

 

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Sofie van Overloop heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 14/01/2021.